Koja

Kirjaudu sisään »

Killat ja kerhot 1965-2002

lokakuu, 1967

Alayhdistystoiminta on tärkeä osa ylioppilaskuntatoimintaa. Killat, opintosuunnan yhteisjärjestöt, muodostavat alayhdistystoiminnan ytimen. Kiltojen lisäksi ylioppilaskunnassa toimii ammattiainekerhoja, joihin kuuluu tietyn oppiaineen opiskelijoita. Lisäksi korkeakoululla toimii kymmeniä erilaisia harrastekerhoja, joissa voi harrastaa melkein mitä vain.

Kilta- ja kerhotoiminnan luonne on muuttunut ajan kuluessa. Erityisen vilkasta kerhotoiminta oli 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Opintotukiuudistuksen (1992) myötä opiskelijoilla ei ollut enää niin kiire valmistua, vaan voitiin keskittyä aktiiviseen opiskelijaelämään. Opiskelijamäärät olivat vielä kohtalaisen pieniä, jolloin TTKK:n opiskelijat olivat hyvin valikoitunut tiivis porukka. Opiskelijamäärä on 1990-luvun puolivälistä alkaen kasvanut huimasti, mutta toiminta ei ole enää juuri käynyt aktiivisemmaksi.

Killat ja kerhot ovat eläneet mukana korkeakoulun muutoksissa. Sisäänottomäärien suureneminen on vaikuttanut alayhdistysten toimintaan merkittävästi. Vuonna 1965 TTKK:ssa opiskeli vain 132 opiskelijaa. Kymmenen vuotta myöhemmin opiskelijoita oli lähes kaksi tuhatta ja 1980-luvun puolivälissä kolme tuhatta. 1990-luvulla opiskelijoiden määrä lisääntyi huimasti, ja vuosituhannen vaihteessa opiskelijoita olikin jo noin kahdeksan tuhatta. Opiskelijamäärän suurentumisen ja opintovaihtoehtojen monipuolistumisen myötä kiltojen ja kerhojen määrät ovat lisääntynyt. Myös korkeakoulun tilat ovat muuttuneet, ja kilta- ja kerhohuoneiden paikat ovat vaihtuneet useaan otteeseen.

Kiltojen perustaminen on liittynyt aina osaston perustamiseen. Ensimmäiset killat perustettiin jo Tampereen teekkarien aikaan, ennen ylioppilaskunnan perustamista. Vanhin kilta on Tampereen Rakentajakilta ja samana vuonna 1967 on perustettu myös Koneenrakentajakilta. Vuotta myöhemmin perustettiin Sähkökilta ja vuonna 1970 Arkkitehtikilta. Näiden neljän killan lisäksi oli aluksi ammattiainekerhona Koneenrakentajakillan suojissa toiminut Tekstiiliteekkarit, joka vuonna 1978 muuttui Tekstiili- ja vaatetusinsinöörikillaksi. Vanhimmat killat ovat luoneet kiltatoiminnan perustan ja niistä on myös monet uudet killat irtaantuneet.

Suuri murros tapahtui 1990-luvun puolivälin tienoilla, jolloin TTKK:ssa astui voimaan uusi osastojako. Koneenrakentajakillasta erkanivat Materiaali-insinöörikilta (1993) ja Ympäristöteekkarikilta (1996). Sähkökillasta erkanivat TietoTeekkarikilta (1991), Automaatiotekniikan kilta (1996) ja Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen (2002). Kaikki uudet killat ovat toimineet ensin ammattiainekerhoina. Toiminta on muuttunut kiltamaiseksi ja oman osaston myötä kerhosta on tullut kilta. Myös Tuotantotalouden kilta Indecs (1995) toimi aluksi ammattiainekerhona, olematta kuitenkaan minkään killan suojeluksessa.

Vuonna 2002 korkeakoululla toimii kaikkiaan 11 kiltaa. Lisäksi kahden ammattiainekerhon – Man@gerin ja TeLEn – toiminta on kiltamaista. Suurimmat killat ovat perinteisesti olleet Koneenrakentajakilta ja Sähkökilta, jotka ovat mielellään jäynänneet toisiaan ja olleet muutoinkin usein kilpasilla. 1990-luvun lopulla tietotekniikan opiskelijoiden sisäänottomäärät ovat suurentuneet huomattavasti ja vuosituhannen vaihteessa kaksi suurinta kiltaa olivatkin Sähkökilta ja TietoTeekkarikilta.

Ammattiainekerhojen määrä vuonna 2002 on 14. Monet ammattiainekerhot ovat vuosien mittaan lopettaneet toimintansa. Harrastuskerhojen määrä on lisääntynyt huomattavasti 1990-luvulla, ja vuonna 2002 harrastuskerhoja on jo 33. Lisäksi on vielä liikuntakerhot ja kansainväliset kerhot. Jotkut kerhot ovat jääneet vain muutaman vuoden kestäneiksi kokeiluiksi, mutta joidenkin kerhojen toiminta on jatkunut vilkkaana opiskelijasukupolvelta toiselle.