Koja

Kirjaudu sisään »

Killat ja kerhot 1965-2002: Ammattiainekerhoista killoiksi

toukokuu, 1991

Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe

Tietotekniikan koulutusohjelma alkoi Tampereella Sähkötekniikan osaston alaisuudessa syksyllä 1985, jolloin opiskelun aloitti 50 uutta tietotekniikan opiskelijaa. Uudet opiskelijat alkoivat heti suunnitella omaa alayhdistystä. Killaksi tietoteekkareita ei vielä hyväksytty, Sähkökillan alayhdistyksenä se ei halunnut toimia eikä tietotekniikan harrastajien kerhon Modeemin valtaaminenkaan tuntunut hyvältä ajatukselta. Oman identiteetin rakentamiseksi ja kasvattamiseksi perustettiin itsenäisesti toimiva ammattiainekerho Tampereen TietoTeekkarit. Jo perustamisvaiheessa oli tavoitteena, että TietoTeekkarit on jonain päivänä kilta. Ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyikin 14.5.1991 yksimielisesti TietoTeeekkarit uudeksi killaksi, jonka nimeksi tuli Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe. Perusteluissa todettiin aktiivisuus, vuosia jatkunut kiltamainen toiminta ja riittävän suuri opiskelijamäärä.

Aluksi TietoTeekkareilla oli oma irtoseinillä erotettu tilansa sähkötalon erään laboratorion nurkassa. Hermian valmistuttua tietoteekkarit saivat sieltä oman kerhohuoneensa vuonna 1991. Hermiassa vähän sivussa toiminnan ytimestä kilta on saanut kehittyä rauhassa ja luoda oman vahvan organisaationsa. Tietoteekkareiden sisäänotot suurenivat räjähdysmäisesti koko 1990-luvun ajan, ja tällä hetkellä TietoTeekkarikilta onkin TTKK:n killoista suurimpia. Uuden Tietotalon valmistuessa vuonna 2001 TietoTeekkarikilta sai oman uuden kerhohuoneensa aivan korkeakoulun ytimestä.

Jo Tampereen TietoTeekkarien aikaan järjestettiin TiTen päiväkahveja. Keskipäivään sijoittuvilla päiväkahveilla kerrottiin kerhon tai killan toiminnasta opiskelijoille ja käsiteltiin muita kiinnostavia asioita. Tällä haluttiin erottua positiivisesti saunailta ja kaljaa -linjasta.

Senssibileiden järjestäminen aloitettiin myös jo TietoTeekkarien aikaan. Syksyn fuksimessuille pohdittiin sopivaa ohjelmaa ja mietittiin sopivaa tietokoneen kanssa tehtävää viihdettä. Vaihtoehtoina oli muun muassa biorytmien tekoa, horoskooppeja ja senssipalvelu. Senssipalvelu päätettiin toteuttaa ja sitä varten suunniteltiin tietokoneohjelma, joka oli käytännössä parituskone. Senssipalvelun rinnalle tarvittiin senssibileet, missä oli senssiaiheista ohjelmaa ja tietokoneen valitsemat parit saivat noutaa palkintonsa. Senssibileistä on tullut TiTen jokasyksyinen perinne.

Fuksitoiminnasta TietoTeekkarikilta huolehtii Fuksirykmentin avulla. Fuksirykmentillä on oma sähköpostilista, johon kaikki TiTe-fuksit liitetään automaattisesti koulun alkaessa. Fuksirykmentin riveistä kasataan fuksijäynän ja fuksihärwelin tekijät.

TietoTeekkarikillalla on hyvät suhteet omaan osastoonsa ja yrityselämään. Yhdessä yritysten kanssa on järjestetty erilaisia rekrytointitapahtumia. TietoTeekkarit ovat tehneet yhteistyötä myös muiden tietoteekkarikiltojen kanssa. TietoTeekkarikillalla on ollut myös oma tukiyhdistys Tietoteekkarien tuki Tittu ry.

Materiaali-insinöörikilta MIK

Materiaali-insinöörikillan (MIK) perustava kokous pidettiin keväällä 1993. Samassa kokouksessa lakkautettiin vanha materiaalitekniikan ammattiainekerho Dislokaatio, jonka hallitus valittiin lähes muutoksitta MIKin ylimenokauden hallitukseksi. Muutos killaksi oli osittain seurausta korkeakoulun hallintouudistuksista. Vanhojen osastojen rinnalle perustettiin uusi materiaalitekniikan osasto.

Dislokaatio oli Koneenrakentajakillan alaisuudessa toimiva ammattiainekerho, jonka juuret ulottuvat 1970-luvulle. Joukko materiaalitekniikkaa lukevia teekkareita perusti kerhon, jonka oli tarkoitus yhdistää materiaaliopiskelijoita. Kun materiaalitekniikan koulutusohjelma perustettiin, Dislokaation toiminta nuorentui ja tuli aktiivisemmaksi.

Automaatiotekniikan kilta Autek

Automaatiotekniikan ammattiainekerho Autek perustettiin vuonna 1988. Ammattiainekerho muuttui Automaatiotekniikan killaksi vuoden 1996 alussa, samoihin aikoihin kuin automaatiotekniikan osasto perustettiin. Autekin erityispiirteisiin kuuluu vahva sitsiperinne. Vuodesta 1995 asti on järjestetty teekkarilaulupainotteiset sitsit kahdesti vuodessa kevät- ja syyspäiväntasauksen tienoilla. Viime vuosina Autek on alkanut järjestää vapun aikaan suosittuja junttisitsejä. Junttisitseillä nähdään teekkarit kunnon maalaistunnelmissa: lenkkiä ja hernekeittoa ei kaihdeta huuhtoa alas reippaasti kossulla kylätappeluiden lomassa. Sitsien lisäksi Autek järjestää vuosijuhlat viiden vuoden välein sekä ekskursioita ja saunailtoja.

Koko killan historian ajan Autek on tehnyt omia, keltaisten ajatusten tuottamia jäyniään – eikä jäynääminen ole jäänyt vain yksipuoliseksi. Keväällä 2000 Autek sai Sähkökillalta hiukan erikoisen lahjan, nimittäin kummilehmän, joka ristittiin Muskotiksi. Lahjan mukana tuli skiltalaisten laatimat kummilapsen hoito-ohjeet. Muskotti asuu Ahlmannin maatalousoppilaitoksen navetassa. 

Tuotantotalouden kilta Indecs

Tuotantotalouden kilta Indecs on perustettu vuonna 1986 teollisuustalousteekkareiden ammattiainekerhoksi. Tuolloin toiminta oli pienen aktiivisen joukon ylläpitämää, ja keskittyi nimenomaan ammattiainetoimintaan, esimerkiksi ekskursiohin. Tuotantotalouden koulutusohjelman myötä toiminta pikkuhiljaa laajeni myös fuksitoimintaan. Tämä kehitys huipentui keväällä 1996, kun Indecsistä tuli kilta Tuotantotalouden osaston syntymisen myötä.

Indecs on tehnyt tiivistä yhteistyötä oman osastonsa kanssa opetuksen parantamiseksi. Myös yritysmaailmaan Indecsillä on ollut hyvät suhteet. Varsinkin Ammattiainekerhon alkuaikoina toiminnassa painottui vahvasti yritysyhteistyö. Suhteita yritysmaailmaan on vuosien mittaan pidetty yllä ja pyritty parantamaan. 

Ympäristöteekkarikilta YKI

Ympäristöteekkarikilta YKI perustettiin vuoden 1996 alussa, jolloin ympäristötekniikan osasto itsenäistyi koneosastosta. Kilta jatkaa helmikuussa 1993 perustetun Teekkarien Ympäristöseura Eroosion toimintaa. Syntymäpäiviään YKI viettää Eroosion perustamisvuoden mukaan. 1980-luvulla toimi ympäristöseura Kuokka, mutta tämä ei suoranaisesti siirtynyt Eroosioksi, vaan Eroosio perustettiin omaksi kerhokseen samaan aikaan, kun ympäristötekniikan koulutusohjelma aloitti toimintansa.

Eroosion toiminnassa oli mukana opiskelijoita eri koulutusohjelmista. Eroosio oli aluksi kaikkien ympäristöasioista kiinnostuneiden teekkareiden kerho, ja kiinnostus olikin puhtaasti ympäristöasioissa ja retkeilyssä. Eroosion toiminnassa oli selvästi nähtävissä aatteellinen suuntaus. Luonnonsuojeluaate jäi kuitenkin syrjään, kun Eroosio muuttui Ympäristöteekkarikillaksi. Ympäristöasiat jätettiin pois säännöistä ja keskityttiin pelkästään opiskelijatoimintaan.

Ennen Ympäristöteekkarikillan perustamista ympäristötekniikan opiskelijat kuuluivat Rakentajakiltaan ja myöhemmin Koneenrakentajakiltaan. Tosin Eroosion toiminta oli loppuvaiheessa jo kiltamaista – sillä oli edustus kiltaneuvostossa, itsenäinen fuksitoiminta ja se sai kiltamaksut omaan käyttöönsä. Eroosiolla oli myös oma härwelinsä ja jäynänsä, mikä edisti ympäristöteekkari-identiteetin muodostumista. Ensimmäinen härweli oli vuoden 1993 roskapankki, ja kulkueessa huudettiin Uppo-Nallea mukaellen seuraavasti:

"Ihmiset ostavat kaikenlaista,
vieraita tavaroita vieraista maista.
Kohta ovat kaapit täynnä kamaa,
elämä on kuitenkin yhtä, samaa.

Onneen ei tarvitse tavaraa hankkia,
onneen ei tarvita Roskapankkia."

Ympäristöteekkareiden perinteisiin Eroosion perustamisesta lähtien on kuulunut Vuoden Lieron valinta. Vuoden Liero -nimitys tulee madosta, joka möyhentää maata eli muokkaa toimintaympäristöä ympäristöteekkarille pehmeämmäksi. Arvonimellä on muistettu ympäristöteekkareiden hyväksi toimineita ihmisiä.

Sylvi on ympäristöteekkareiden oma maskotti, valkoinen pörröinen pupu. Sylvi saatiin lahjaksi Rakentajakillalta vuonna 1994. Ympäristöteekkarithan olivat kuuluneet myös Rakentajakiltaan, jolloin vaaleanpunainen pantteri Svante oli heidänkin maskottinsa. Sylville ommeltiin omat vihreät haalarinsa. Sylvin vaatevarastoon kuului myös pitkä iltapuku sekä pieni korva-aukoilla varustettu teekkarilakki. 

Tietojohtamisen ammattiainekerho Man@ger

Indecsin pikkusisar Tietojohtamisen ammattiainekerho Man@ger on perustettu vuoden 2000 keväällä. Ensimmäiset tietojohtamisen opiskelijat olivat aloittaneet TTKK:ssa edellisenä syksynä. Nimensä Man@ger on saanut nimikilpailusta, jossa Man@ger päihitti niukasti toiseksi tulleen ehdotuksen Innowan. Ammattiainekerhon nimi kuvastaa sen yhteyksiä tuotantotalouteen ja toisaalta tietotekniikkaan.

Man@gerin ja Indecsin yhteistyö on ollut vilkasta, yhdistävänä tekijänä on Tuotantotalouden osasto, johon molemmilla on hyvät suhteet. Suhteet ovat hyvät myös yrityselämään. Suurin osa toiminnasta – tutorointi, saunaillat ja ekskursiot – järjestetään yhteistyössä Indecsin kanssa. Man@gerille ei vielä ole ehtinyt muodostua omia perinteitä, vaikka Indecsistä onkin hiljalleen alettu eriytyä. Toisaalta yhteistyö Indecsin kanssa on sujunut niin hyvin, että tarvetta Indecsistä irti pääsemiseen ei ole ollut. Joitakin omia ekskursioita ja saunailtoja Man@gerilla on tosin ollut lyhyen historiansa aikana.

Vaikka Man@ger on ammattiainekerho, se on silti mukana esimerkiksi kiltaneuvostossa ja sillä on omat haalarit. Kiltaantumisesta Man@ger ei vielä haaveile. Kerho on vasta saanut oman laitoksen, joten omaa osastoa saanee odotella vielä pitkään. Kiltaantuminenhan ei ole mahdollista niin kauan kuin tietojohtajilla ei ole omaa osastoa.

Tampereen Teekkarien Tietoliikenne-elektroniikan ammattiainekerho TeLE

Tampereen Teekkarien Tietoliikenne-elektroniikan ammattiainekerho TeLE on uusi, kiltamaisesti toimi ammattiainekerho. Syksyllä 200 ensimmäiset 72 tietoliikenne-elektroniikan opiskelijaa aloittivat opiskelunsa TTKK:ssa. Heidät ottivat hoiviinsa sähkö- ja teitotekniikan koulutusohjelmista valitut tutorit. Skilta ja TiTe ovat muutenkin olleet avuksi tietoliikenne-elektroniikan opiskelijoille tarjoten killan palvelunsa aluksia ilman omaa toimintaa olleelle joukolle. Oman ammattiainekerhon perustaminen oli mielessä jo syksyllä 200, kun Sähkökillassa valittiin teletappitoimihenkilö. Omat haalarinsa Tietoliikenne-elektroniikan opiskelijat saivat jo tammikuussa 2001.

Oman kerhohuoneen TeLE sai keväällä 2001, kun Sähkötalon kellarin remontti valmistui. Oma Kerhohuone toi lisää intro ammattiainekerhon perustamiseen. Opiskelijoiden joukosta valittiinkin ryhmä, josta myöhemmin tulisi kerhon ensimmäinen hallitus. Ammattiainekerholle alettiin viilata sääntöjä, mikä kesti oman aikansa. Muutaman takaiskun jälkeen ylioppilaskunnan edustajisto lopulta vuoden 2002 keväällä päätti TeLEn alayhdistysstatuksen virallistamisesta.

Ensimmäisenä Wappunaan TeLEn fuksit sijoittuivat jäynäkisan fuksisarjassa seitsemänsiksi, mutta näyttivät vuonna 2002 muille, kuina hoitsuopiskelijoita jäynätään. TeLE voitti koko kisan ja pääsi näin ensimmäisenä koskeen. Jäynäkulttuuurin lisäksi nuorella ammattiainekerholla ei ole vielä parissa vuodessa ehtinyt muotoutumaan omia perinteitä. Toiminta kuitenkin laajenee koko ajan, kun jäsenistölle on alettu suunnitella toimintaa ja palveluita. TeLE on lyhyen historiansa aikana panostanut nimenomaan näkyvyyteen ja yhteishenkeen.

Edellä on esitelty kiltoja ja kiltamaisesti toimivia ammattiainekerhoja. Suurin osa ammattiainekerhoista ei kuitenkaan toimi kiltamaisesti eikä niiden toiminnassa tavoitella kiltaantumista. Tällaiset ammattiainekerhot ovat omistautuneet jollekin tietylle tieteenalalle. Ne järjestävät omaan tieteenalaan liittyvää toimintaa ja toimivat linkkinä jäsentensä, laitoksen ja yritysmaailman välillä. Myös saunailtoja ja ekskursioita järjestetään. Ammattiainekerhon toiminnassa voi olla mukana pääaineesta riippumatta. Usein opiskelijat ovat aktiivisia ammattiainekerhossa myöhempinä opiskeluvuosinaan, kun ensimmäiset opintovuodet kuluvat enemmän kiltatoiminnassa. Kerhohuoneissa on usein laajat varastot alan kirjallisuutta ja välineitä.

Vanhimpien ammattiainekerhojen joukkoon kuuluu Hydrauliikan ja automatiikan ammattiainekerho Kavitaatio, joka on perustettu 1970-luvun lopulla. Kavitaatio julkaisee omaa kuukausittain päivitettävää verkkolehteä, jonka nimi on Fluid Power Finland. Lehdessä on uutisia ja artikkeleita, lehdessä esitellään tuoteuutuuksia ja välitetään opiskelijoille työpaikkoja hydrauliikan alan yrityksiin.

Tampereen Elektroniikan Opiskelijoiden Kerho Telok on perustettu vuonna 1982. Telok oli kuitenkin miltei hengetön 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun. Kerhohuoneessa on jäsenten käytettävissä työkaluja, mittausvälineitä sekä alan kirjallisuutta ja lehtiä. Telok omistaa myös melkoisen komponenttivalikoiman, laadukkaan oskilloskoopin, jääkaapin ja välineet piirilevyjen valmistusta varten. Jäsenet rakentelevat, testailevat, korjailevat ja suunnittelevat haluamiaan laitteita kerhotiloissa. Kerho järjestää myös ekskursioita kiinnostaviin elektroniikka-alan yrityksiin. Telokin jäseniä tukee myötä- ja vastoinkäymisissä suojeluspyhimys Nikola Tesla (1856–1943).

Edellisiä uudempi kerho on vuonna 1990-luvun alussa perustettu Robotiikan ammattiainekerho Roboteam. Aluksi Roboteam toimi automaatiotekniikan laitokseen liittyen, mutta nyttemmin se on siirtynyt tuotantotekniikan alaisuuteen. Kerhon tarkoitus on edistää jäseniensä käytännön robottiautomaation osaamista. Roboteamin ensimmäinen projekti oli automaattinen CD-levynvaihtaja. Robottia suunniteltiin ja valmistettiin kolme vuotta, siten että se valmistui vuonna 1993. Viimeisimmällä robotilla RoboTeam sijoittui kahdenneksitoista Ranskassa järjestetyissä Eurobot-kilpailuissa. Siellä Prometheukseksi ristitty robotti kuljetti punaisia palloja vastustajan päätyyn ja mustia omaan päätyyn.

Tampereen Teekkarien fysiikan ammattiainekerho Hiukkanen

(Kirjoittanut Päivi Aho, Hiukkasen puheenjohtaja vuonna 2002)

Tampereen Teekkarien fysiikan ammattiainekerho Hiukkanen perustettiin 9.10.1989 kello 16.00. Kerhon nimestä käydyssä neuvottelussa vaihtoehtoina olivat muun muassa Pioni, Psi ja Kvantti. Toiminta lähti hiljalleen käyntiin. Ensimmäisinä vuosina käytiin paljon ekskursioilla ja fysiikkaan liittyvissä tapahtumissa. Toisena vuonna kerho sai jo oman huoneenkin ja muun muassa urheilutoimintaa käynnisteltiin.

Hiukkanen alkoi hiljalleen vuosien saatossa saada enemmän ja enemmän kiltamaista tunnuspiirteitä, ja kerhon toimintakin samalla laajeni entisestään. Muutos lähti fukseista. Ensin Hiukkasen fuksit saivat omat tutorit ja haalarit. Vuodesta 1996 Hiukkasfuksit tekivät oman jäynän ja härvelin kulkueeseen sekä marssivat omana ryhmänään hyiseen Tammerkoskeen. 1990-luvun lopulla Hiukkasen jäsenistö laajeni myös matemaatttisten aineiden opettajaopiskelijoiden liityttyä joukkoon. Hiukkanen kutsuttiin myös kiltaneuovoston kuunteluoppilaaksi, ja se osallistui kaikenkarvaisiin tapahtumiin, muun muassa FuksiWundeRundeen omalla rastilla.

Helmikuussa 2002 tuli päätös, että kouluun perustetaan teknis-luonnontieteellinen osasto, jonka alle fysiikan ja matemaattisten aineiden opettajaopiskelijat siirtyisivät opiskelemaan ja saisivat kavereikseen myös kemian, matematiikan ja sähköfysiikan opiskelijat. Tässä vaiheessa Hiukkasella todettiin, että nyt tai ei koskaan. Killaksi hakeutumisesta oli ollut vuosien varrella puhetta, mutta muun muuassa oman koulutusohjelman puuttuessa hanke oli aina hautautunut. Huhtikuussa 2002 kahden kuukauden sääntöjen viilauksen ja kokouskierrosten jäkeen TTKY:n edustajisto vahvisti Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkasen uudet säännöt.

Palveluissa Hiukkanen ei juuri linjasta poikkea. Kuitenkin vuodesta 1999 Hiukkanen on järjestänyt syyskuun alkupäivinä fukseilleen tutustumisviikonlopun. Mukana on fuksien lisäksi ollut tutorit, hallitus ja fysiikan laitoksen väkeä tutustumassa ja esittelemässä erilaisia opintomahdollisuuksia. Tiukan tiedon lisäksi reissusta on takkiin tarttunut kaikille myös uusia tuttavuuksia ja mukavia kokemuksia. Valtakunnallisestikin tunnetuin Hiukkanen on peräkärrysauna Tarzan, joka on paras palvelumme sekä jäsenistöllemme ja kaikille Tampereen teekkareille.

Vuonna 2002 TTKK:ssa toimivat ammattiainekerhot:

Paperinjalostustekniikan ammattiainekerho Bulkki on perustettu vuonna 1989

Tietokoneavusteisen suunnittelun käyttäjä- ja ammattiainekerho CADsy (1990)

Energia- ja prosessitekniikan ammattiainekerho Exergia

Hydrauliikan ja automatiikan ammattiainekerho Kavitaatio

Tietojohtajien ammattiainekerho Man@ger

Mittaustekniikan ammattiainekerho Mittapäät

Lääketieteellisen tekniikan ammattiainekerho Pollex

TTKK:n tuotantotekniikan ammattiainekerho Pullonkaula

Robotiikan ammattiainekerho Roboteam

Turvallisuustekniikan ammattiainekerho SaFir

Geotekniikan ja rakennus-geologian ammattiainekerho Seula (1993)

Sähkövoimatekniikan kerho SVTK

Tietoliikenne-elektroniikan ammattiainekerho TeLE

Tampereen Elektroniikan Opiskelijoiden Kerho Telok (1982)

Seuraavien ammattiainekerhojen toiminta on loppunut:

Systeemitekniikan ammattiainekerho Juuriura

Koneensuunnittelu- ja konepajatekniikan ammattiainekerho KSKPK

Muovitekniikka ammattiainekerho Kuttaperkka

Tampereen teekkarien audiovisuaalinen klubi Oikosulku (1988)

Tie- ja liikennetekniikka ammattiainekerho Ramppi

Teknistaloudellinen yhdistys Ekodi

Teknillisen mekaniikan kerho Elementti

Rakentamistalouden kerho Tratta