Koja

Kirjaudu sisään »

Killat ja kerhot 1965-2002: Perinteikkäät harrastekerhot

joulukuu, 1968

Muita 1960-luvulla perustettuja kerhoja ovat Shakkikerho, Tampereen Teekkarien kamerakerho, Tampereen Teekkarien Soitannollinen Seura, Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ja Blebeijit. Nämä kaikki kerhot ovat siis jo Tampereen Teekkarien aikaan perustettuja ja siten vanhempia kuin ylioppilaskunta.

Shakkikerho oli koululla toimivista kerhoista ensimmäinen, ja se muutti myöhemmin nimekseen Angriff. Angriff on saksan kieltä ja tarkoittaa hyökkäystä. Toiminnan rungon muodosti viikoittaiset peli-illat. Angriff järjesti koulun sisäisiä shakkiturnauksia ja jokakeväisiä radioshakkiotteluita otaniemeläisiä vastaan. Lisäksi ratkottiin pikapelimestaruuksia ja pidettiin shakkikursseja. Angriffin tapana oli tehdä pelimatkoja Otaniemeen ja Lappeenrantaan ja järjestää syys- ja kevätmestaruusturnaukset. Saunailtoja järjestettiin sekä omalla porukalla että otaniemeläisten kanssa. Kerhon toiminta kuitenkin loppui vuonna 1995, kun viimeinen aktiivi lähti suorittamaan asepalvelusta. Kerhon kaikki välineistö palautettiin ylioppilaskuntaan siltä varalta, että toimintaa haluttaisiin myöhemmin jatkaa.

Tampereen Teekkareiden kamerakerho perustettiin 5.12.1968. Heti seuraavan vuoden alussa kamerakerhon nimeksi päätettiin TT-kamerat, joka päihitti toisen nimiehdokkaan Filmikoplan. Muita nimiehdotuksia olivat Näpäys, Rävähdys ja Camera Obscura. Vuonna 1971 sääntöihin lisättiin selvyyden vuoksi TT-kamerat-nimen lisäksi Tampereen Teekkarikamerat. Vuotta myöhemmin tehtiin jälleen sääntömuutos, kun kerhon nimeksi virallistettiin Tampereen Teekkarikamerat, jonka lyhenne on TT-kamerat. Liittymismaksuksi päätettiin yksi markka, ja jäsenyys oli muuten ilmaista. Heti alkajaisiksi hankittiin oma valokuvauslaboratorio ja muuta valokuvaukseen liittyvää laitteistoa.

TT-kameroiden alkua väritti tiivis yhteistyö muiden tamperelaisten kamerakerhojen kanssa. Etenkin Tampereen yliopiston kamerakerhon kanssa tehtiin alkuvuosina tiiviisti yhteistyötä – järjestettiin yhteisiä retkiä, kilpailuja ja kokouksia. TT-kameroilla oli edustus Tamperelaisten Kamerakerhojen yhteistyötoimikunnassa. Myös arkkitehtiosaston kanssa kerho teki yhteistyötä.

Tampereen Teekkarikameroiden toiminta oli vilkkaimmillaan 1970-luvun alussa, jolloin TT-kamerat oli yksi ylioppilaskunnan aktiivisimmista ja parhaiten toimivista alayhdistyksistä. Jäsenmäärä kehittyi 1970-luvun alussa nopeasti. Toimintavuoden 1971 aikana jäsenmäärä kaksinkertaistui ollen vuoden lopussa 61. Parin seuraavan vuoden aikana jäsenmäärä oli taas kaksinkertaistunut, mutta ei siitä enää suurentunut. 1990-luvun alussa toiminta oli hiljaisimmillaan, mutta ei se ei missään vaiheessa loppunut kokonaan. Notkahduksesta on selvitty ja toiminta on taas vilkkaampaa.

Keskeisenä osana TT-kameroiden toimintaan ovat kuuluneet valokuvauskilpailut. Kerho on järjestänyt valokuvauskilpailuja jäsenilleen ja kaikille TTKK:n opiskelijoille. Erilainen valokuvauskilpailu järjestettiin vuonna 1997, sillä silloin kilpailtiin huonoimmasta kuvasta. Sarjoja oli kolme: teknisesti huonot, mitäänsanomattomat ja vaikeaselkoiset kuvat. Kerhon jäsenet ovat myös osallistuneet muiden kerhojen järjestämiin kilpailuihin ja sijoittuneetkin niissä hyvin. Esimerkiksi Tampereen kameraseurojen vuosikilpailuissa TT-kameroiden jäsenet ovat sijoittuneet hyvin. TT-kamerat on järjestänyt myös niin sanottuja pikakilpailuja, joissa kuvat arvostellaan välittömästi. 

Historiansa alusta asti TT-kamerat on järjestänyt kuvaamisen ja kuvan teon opetusta. Myös vierailevien valokuvaajien esitelmiä kerho on järjestänyt. Valokuvaustekniikan kehittyminen on näkynyt Teekkarikameroiden toiminnassa ja kurssitarjonnassa. Esimerkiksi vuonna 1994 pidettiin ensimmäinen värivalokuvien vedostuskurssi ja myöhemmin on alettu järjestää digitaalisen kuvauksen kursseja.

TT-kameroiden toimintaan ovat aina kuuluneet opintomatkat valokuvausnäyttelyihin ja muihin valokuvausalan tapahtumiin ympäri Suomea – joskus ulkomaita myöten. Retkiä on tehty useasti myös kuvauksellisiin kohteisiin kuten luonnonkauniisiin paikkoihin. Kuvien katselemista varten on järjestetty kuva- ja saunailtoja.

1970-luvun lopulla aloitettiin jokaviikkoinen neuvontapäivystys. Päivystysaikana jäsenistölle myydään edullisesti valokuvaustarvikkeita ja lainataan kerhon kalustoa. Lisäksi TT-kameroiden toiminta-ajatukseen kuuluu jakaa auliisti opastusta ja vinkkejä kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille.

Wappukulkueen ja kasteen kuvaukset aloitettiin 1980-luvun lopulla. Jokaisesta kastekorista otetaan kuva, ja kuvia myydään fukseille vapun jälkeen. Vappukuvaukset ovatkin tällä hetkellä TT-kameroiden näkyvin toimintamuoto. Myös moniin vuosijuhliin on tilattu kuvaaja TT-kameroista.

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry TaKoRU on merkitty yhdistysrekisteriin tammikuussa 1969. TaKoRUn jäsenistä suurin osa on TTKK:n opiskelijoita. Aluksi jäseninä oli vain opiskelevia reserviupseereita, mutta jo kauan kerhon jäseniksi on hyväksytty kaikki reserviläistoiminnasta kiinnostuneet opiskelijat sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.

Ammunta on kuulunut olennaisena osana toimintaan koko historian ajan. Suosituin TaKoRUn järjestämä urheilulaji on ollut tarkkuusammunta 22 kaliiperin pistooleilla. Ampumapaikkana oli 1970-luvulla Epilän nahkatehtaan sisäampumarata. Myöhemmin 1980-luvulla ammuntaa harrastettiin Osmonkallion radalla keskustassa, ja vihdoin 1985 saatiin kerholle oma rata Hervantaan TTKK:n Sähkötalon kellariin. Oman kerhohuoneen TaKoRU sai syksyllä 1991 Sähkötalosta.

Säännöllisiä tapahtumia ovat keväisin ja syksyisin pidettävät maastopäivät Siivikkalassa. Perinteisesti takorulaiset ovat juosseet cooperin testin syksyn ensimmäisen saunaillan yhteydessä. Vuosien varrella on järjestetty myös saunailtoja, ekskursioita, pikkujouluja, tanssiaisia, itsenäisyyspäiväjuhlia ja paneelikeskusteluja. Liikuntaa on harrastettu paljon eri muodoissa: lentopalloa, lenkkeilyä, kyykkää ja jopa tanssiurheilua.

Jäsenlehti Ressu on ilmestynyt vuodesta 1977 alkaen. Ennen Ressua tiedotusta oli hoidettu A4-kokoisten jäsentiedotteiden avulla. Kaikki TaKoRUn jäsenet saavat myös Reserviläinen-lehden.