Koja

Kirjaudu sisään »

Killat ja kerhot 1965-2002: Kerhoja koulutustaustaan liittyen

syyskuu, 1988

Porin Tietoteekkarit Pointer ry on Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden opiskelijayhdistys. Pointer on perustettu 1980-luvun lopussa, samalla kun korkeakouluopetus vakiintui Porissa. Pointerin jäseniä ovat kaikki yliopistokeskuksen opiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskuntamaksunsa. TTKK järjestää Porin korkeakouluyksikössä opistoinsinööreille täydennyskoulutusta mahdollisuutena valmistua tietotekniikan, tuotantotalouden, materiaalitekniikan tai elektroniikkatuotannon diplomi-insinööriksi.

Pointerin toimintamuotoja ovat vapaa-aikaan, opintoihin, yliopistokeskukseen ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvien tilaisuuksien järjestäminen. Toimintaan kuuluu uusien opiskelijoiden tutoroiminen, bileiden ja opintoretkien järjestäminen sekä kontaktien luominen ja yhteydenpito yrityselämään ja muihin opiskelijajärjestöihin.

Salon sähköteekkarikerho Nabla hyväksyttiin TTKY:n alayhdistykseksi huhtikuussa 1989. Vuoden 1987 syksyllä Nokian Salon yksikössä alkoi noin 30 insinööriä opiskella työn ohella diplomi-insinööriksi ja oman kerhon perustamisesta alettiin keskustella. Kerhon toiminnan tärkein tavoite oli huolehtia kerholaisten virkistystoiminnasta opiskelun ja työn ohella. Nabla on järjestänyt muun muassa saunailtoja, koko perheen joulujuhlia ja liikuntatoimintaa. Nablan toiminnan eräänlainen huipennus oli vuoden 1991 keväällä, jolloin tehtiin opintomatka Kaliforniaan. Matka rahoitettiin pitkälti haalareihin ja kerholehteen myydyillä mainoksilla.

Nablan toiminta jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä se lopetti toimintansa vuoden 1992 lopussa. Päätös tästä tehtiin yhdistyssääntöjen mukaisesti kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa. Kerho lopetettiin, koska osa nablalaisista oli jo saanut DI-opintonsa loppuun eikä aktiivinen toiminta näin ollen ollut enää mielekästä. Toiminnalle haluttiin saada virallinen päätös, ettei yhdistys jää olemaan haamuyhdistyksenä.

Pro-klubi (Prok) oli ammattiainetutkinnon suorittaneiden kerho, joka perustettiin keväällä 1993. Pro-kubin tarkoituksena oli edistää ammattitutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden yhteistoimintaa, työmahdollisuuksia, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin ja työhön liittyvissä asioissa. Jäseniä oli useilta eri osastoilta, ja osalla oli takana pitkä työkokemus. Suurin osa jäsenistä oli suorittanut insinööritutkinnon ja niinpä kerhoa kutsuttiinkin usein inssikerhoksi. Kerhon toiminta ei kuitenkaan vakiintunut vaan kerho jäi lyhytikäiseksi. 

Kukkaisklubi (K-klubi) Perustettiin syksyllä 1988, jolloin ensimmäiset kukkaisteekkarit aloittivat Tampereella. Alayhdistykseksi Kukkaisklubi tuli keväällä 1990. Tarkoituksena oli kukkaisteekkarien avustaminen opintojen alkutaipaleella, yleisen tietouden jakaminen kukkaisteekkareista ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Kukkaisklubin toiminta kuitenkin lopahti 1990-luvun lopussa.