Koja

Kirjaudu sisään »

Syntyhistoria ja hallinnon kehittäminen: Henkilökunta kasvaa, hallinto ei mutkistu

toukokuu, 1975

Toim. huom. Allaoleva artikkeli peräisin vuoden 2002 historiikistä "Koskessa kastetut: Teekkarieloa Tampereella 1965-2002"

Palkattujen toimihenkilöiden eli sihteerien määrä on johdonmukaisesti kasvanut TTKY:n vuosina. Aluksi tultiin toimeen vapaaehtoistyötä tehneillä luottamus- ja toimihenkilöillä. Parin vuoden vanha opiskelijayhdistys tarvitsi toimintaansa pyörittämään jo toimistotyöntekijän ja osapäiväisen pääsihteerin. Koulutuspoliittinen (kopo) sihteeri tuli toimiston väkeen 1970-luvun puolivälissä. Seuraava uudistus työntekijöiden määrässä olikin yllättäen rohkea leikkaus: vuonna 1980 pääsihteeri Jarmo Ristilä otti vahvuudesta pois kopo-sihteerin ja toimistoapulaisen sekä velvoitti hallituksen osallistumaan toimistotöihin. Säästökuuria kesti pari vuotta, jonka jälkeen toimistotöitä teki taas kaksi palkattua sihteeriä. 1980-luvun puolenvälin jälkeen toimihenkilöiden määrä alkoi kivuta hitaasti kohti nykyisiä lukemia: ensimmäinen tiedotussihteeri aloitti, muutama vuosi myöhemmin riveihin palasi kopo-sihteeri.

Sosiaalipoliittisen (sopo) sihteerin virka perustettiin lamavuonna 1992. Samana vuonna auki olleeseen pääsihteerin virkaan tuli ennätysmäärä hakemuksia. Kiinnostus ylioppilaskunnan leivissä työskentelyyn näkyy muulloinkin kasvaneen silloin, kun yksityiset työmarkkinat vetävät huonoimmin. Nykyään TTKY maksaa palkan kahdelletoista sihteerille, jotka ovat kiinteässä työsuhteessa ylioppilaskuntaan, ja työllistää heidän lisäkseen vuosittain joitakin projektisihteereitä.

TTKY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää 35-henkinen edustajisto. Edustajiston koko periytyy jo Tampereen Teekkarien ajalta. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5–9 jäsentä. Ylioppilaskunnalla on hallinto- ja talousvaliokunnat, joihin edustajisto valitsee jäsenet. Ylioppilaskunnan hallitus muodostaa jaostoja ja valitsee ylioppilaskunnan palkatut toimihenkilöt, sihteerit.

1960- ja 1970-luvuilla jäsenmäärän pienuus teki mahdolliseksi järjestää myös koko opiskelijajoukon laajuisia yleisiä kokouksia. Tampereen Teekkareilla ja myöhemmin TTKY:llä oli tuolloin organisaatiossaan puheenjohtaja. Tehtävän ensimmäinen hoitaja oli opiskelijajoukon ulkopuolelta, DI Paavo Korhonen. Ylioppilaskunnan laajetessa sekä hallituksen ja edustajiston työnjaon selkeytyessä yleinen kokous menetti merkityksensä, eikä ylioppilaskunnan puheenjohtajaa enää valittu vuoden 1974 jälkeen. TTKY:n nykyisissä 1999 vahvistetuissa säännöissä yleisen kokouksen paikkaa täyttää neuvoa-antava jäsenäänestys.

TTKY:n jäsenistö on kasvanut tuhansien ihmisten laajuiseksi, mutta sen luottamushenkilöhallinto on suoraviivaistunut Tampereen Teekkarien hallinnosta. Suurin osa hallinnon yksinkertaistumisesta johtuu tietenkin siitä, että alayhdistysaikoina hallinto oli osin kaksinkertainen, mutta säännötkin on tehty joustavammiksi.

Tampereen Teekkareilla oli oma hallitus ja edustajisto, mutta lisäksi sen jäseniä istui TKY:n edustajistossa, ja yksi TKY:n hallituksen jäsen valvoi tamperelaisten toimintaa. TKY asetti myös kuraattorin ohjaamaan tamperelaisia, jotka valitsivat lisäksi oman puheenjohtajansa. Tampereen Teekkarien raadissa, hallituksen vastineessa, istui alkuun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, isäntä, rahastonhoitaja ja jäsen. Nykyisin hallituksessa on oltava puheenjohtaja, mutta jäsenten tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa kunkin ajan tarpeiden mukaan.