Koja

Kirjaudu sisään »

Killat ja kerhot 1965-2002: Kansainväliset kerhot välittävät monikulttuurisuutta

tammikuu, 1992

Ylioppilaskunnan kansainvälistä toimintaa ovat kv-jaosto sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorointi ja vapaa-ajan järjestelyt. Korkeakoulun kansainvälinen toiminta on kuitenkin suurelta osin erilaisten kerhojen toimintaa. Kullakin kansainvälisellä kerholla eli kv-kerholla on omat erityispiirteensä, kuka järjestää harjoitteluvaihtoa, kuka kesäkursseja ja kuka opiskeluvaihtoa. Kaikki kerhot ovat kohtalaisen uusia, sillä vielä 1980-luvulla kv-kerhoilla ei juuri ollut toimintaa TTKK:lla.

Korkeakoululla toimii kolme kaikille opiskelijoille tarkoitettua kansainvälistä kerhoa ja lisäksi sähköteekkareilla ja tuotantotalouden opiskelijoilla on omat kv-kerhonsa. Syksyllä 2001 kv-kerhojen tilanne parani, kun kv-kerhot saivat uuden yhteisen kerhohuoneen International Cornerin Päätalon toisesta kerroksesta.

Euroopan unioniin liittyminen vuonna 1994 vaikutti myös kansainvälisten kerhojen toimintaan, sillä TTKK kansainvälistyi nopeasti. Mahdollisuuksia ja valinnanvaraa tuli enemmän vaihto-ohjelmien lisääntymisen myötä. Sekä vaihtoehdot että vaihtoon hakeutuvien määrät lisääntyivät. Myös TTKK:hon alkoi tulla entistä enemmän vaihto-opiskelijoita.

TTKK:hon tulleiden kansainvälisten opiskelijoiden tutortoiminta on ollut 1990-luvun alusta asti aktiivista. Perinteistä toimintaa ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa ovat kv-saunaillat, eri maiden ruokaillat sekä erilaiset retket muun muassa Kuruun ja Seitsemiseen. 1990-luvun puolivälistä lähtien ulkomaalaiset ovat itsekin järjestänet tapahtumia ja bileitä.

Kansainvälisten kerhojen toiminnassa oppii paljon kulttuurieroista. Kerran Tupsulassa opetettiin erästä afrikkalaista käyttämään wc-pönttöä, kun hän oli tottunut tekemään tarpeensa lattiassa olevaan reikään. Yhdet ulkomaalaiset valmistivat itse alkoholia ja ostivat sitä varten vahingossa palasokeria. Sitä sitten moukaroitiin kidesokeriksi yön tunteina. Eräs teksasilainen vaihto-opiskelija taas oli tottunut liikkumaan ainoastaan kävellen tai hevosella. Tampereellakaan hän ei käyttänyt linja-autoa, vaan suunnisti kartan ja kompassin kanssa jalan – myös Hervannasta Tampereen keskustaan.

 AIESEC Tampere University of Technology oli alunperin vain kauppatieteilijöiden järjestö, mutta se muuttui myöhemmin kaikkien alojen opiskelijoiden järjestöksi. Muutoksen myötä nimikin muuttui, kun AIESEC Indecs muutettiin AIESEC-TUT:ksi. Toiminta oli ensimmäisinä vuosina varsin pientä, mutta vilkastui sittemmin.

AIESEC järjestää parista kuukaudesta puoleentoista vuoteen kestäviä harjoittelupaikkoja lähinnä tietotekniikkaa tai teollisuustaloutta opiskeleville. Harjoitteluvaihdon lisäksi AIESEC järjestää erilaisia projekteja. Vuonna 1994 järjestettiin tapatietouspäivä ja vuodesta 1992 asti AIESEC on ollut järjestämässä Yrityspäiviä TTKK:lla. Vuonna 1996 järjestettiin ensimmäiset TWIN-viikot. Tampereelle kutsuttiin eri maista opiskelijoita viikoksi, ja heille esiteltiin Suomea ja Pirkanmaata. Tarkoituksena oli luoda pysyviä, kulttuurivaihdolle perustuvia kontakteja eri maiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. AIESEC tarjoaa jäsenilleen myös koulutusta esimerkiksi myynti-, johtamis- ja esiintymistaidoissa.

Local Best Group Tampere perustettiin alkuvuodesta 1994. Torinon yleiskokouksessa syksyllä 1994 LBG Tampere hyväksyttiin Baby-jäseneksi ja vuotta myöhemmin Trondheimissa se hyväksyttiin BESTin täysjäseneksi. BESTin tarkoitus on tutustuttaa eurooppalaisia teekkareita Euroopan eri valtioihin ja kansalaisiin, tarjota matkustusmahdollisuuksia ja yhdistää Euroopan kansoja. BEST tulee sanoista Board of European Students of Technology.

BEST järjestää ympäri Eurooppaa kaksi viikkoa kestäviä kesäkursseja sekä noin viikon mittaisia kevät- ja talvikursseja. Lisäksi järjestetään worksopeja pitkin vuotta. BESTin paikallisryhmät järjestävät myös koulutustilaisuuksia ympäri vuoden ja kulttuurivaihtotapaamisia vastavuoroisuusperiaatteella. Bestin palveluita voivat käyttää kaikki TTKY:n jäsenet.

IAESTE LC Tampereen toiminta aloitettiin uudelleen korkeakoululla syksyllä 2001. Aiemmasta paikallisosaston perustamisesta löytyy tietoja ainakin vuodelta 1993. IAESTE tulee sanoista International Association for the Exchange of Students for Technical Experience.

Yhdistys järjestää yhteistyössä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen (CIMO) kanssa 2–6 kuukauden mittaisia harjoittelupaikkoja TTKK:n opiskelijoille ulkomailta sekä ulkomaalaisille opiskelijoille Pirkanmaan alueelta. Harjoittelupaikat on suunnattu kaikille teknisen alan opiskelijoille. Kesäisin järjestetään Pirkanmaalle saapuville harjoittelijoille myös monipuolista vapaa-ajanohjelmaa. Harjoittelupaikkojen lisäksi IAESTE LC Tampere järjestää erilaisia kulttuuri-iltoja sekä osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin IAESTE-seminaareihin.

EESTEC LC Tampere on Euroopan sähkötekniikan opiskelijoiden järjestö, jonka toiminta aloitettiin Tampereella syksyllä 1995. EESTEC oli toiminut TTKK:lla jo 1980-luvun lopulla, mutta toiminta oli loppunut kokonaan 1990-luvulle tultaessa. EESTEC tulee sanoista The Electrical Engineering Students’ European association. Eestec toimii hallinnollisesti Sähkökillan KV-jaoksena, mutta toiminta on kuitenkin itsenäistä. EESTECin toiminta oli alkuaikoina hyvin vapaata, sillä byrokratiaa oli varsin vähän.

EESTECin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita oman alan teollisuuteen ja opetukseen Euroopassa sekä verkostoitua muiden sähköteekkareiden kanssa. Yhteistyö muiden Euroopan sähkötekniikan opiskelijoiden kanssa antoi mahdollisuuksia oppia muiden maiden opetustavoista ja yrityskulttuurista. Näin maailmankuva avartui, ja kynnys lähteä opiskelemaan tai töihin ulkomaille pieneni. Samalla eri kulttuurien tuntemus lisääntyi. Tärkeimmät toimintamuodot ovat olleet opiskelijavaihdot, vuosittain pidettävät yleiskokoukset sekä workshopit, joiden aiheita ovat tekniikkaan liittyvät sovellukset ja ideat.

ESTIEM Tampere on tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö. Tuotantotalouden kilta Indecs on ESTIEMin jäsen. ESTIEM perustettiin vuonna 1990 edistämään tuotantotalouden opiskelijoiden kansainvälistä yhteistyötä. ESTIEM tulee sanoista European STudents of Industrial Engineering and Management.

ESTIEM-vaihtopaikkojen kautta tuotantotalouden opiskelijat voivat päästä opiskelemaan ulkomaille vuodeksi. Näkyvimmät toimintamuodot Tampereella ovat lisäksi olleet TIMES-kilpailu (Tournament In Management and Engineering Skills), Vision-seminaarisarja sekä ESTIEM-vaihto-ohjelmat.