Koja

Kirjaudu sisään »

Teekkarien henkinen elämä: Lauluperinne 1965-2002

tammikuu, 1969

Peritamperelaisia teekkarilauluja on vähän, koska historiamme on vielä kovin lyhyt. Omien laulujen vajetta on pyritty paikkailemaan muun muassa Tampereen Akateemisten Laulajien järjestämissä juomalaulukilpailuissa, joissa on sarja uusille juomalauluille. Lauluperinnettä ovat killoista vaalineet erityisesti Sähkökilta ja Koneenrakentajakilta, jotka valitsivat omat lukkarinsa jo 1960-luvun lopulla.

Teekkarihymni on teekkariuden tunnusmerkki ja se on sama kaikilla teekkareilla. Teekkarihymni on tullut Tampereelle Teknillisestä korkeakoulusta, mutta laulun sanojen alkuperää ei tiedetä.

Keskiyöllä, kellon lyödessä kaksitoista, sammutetaan valot ja noustaan seisomaan. Teekkarihymni lauletaan aina seisaaltaan ja reippaasti. Tamperelaisten teekkarien erityispiirteenä on laulaa teekkarihymni kolme kertaa peräkkäin muiden laulaman kahden sijaan.

Teekkarihymni

Yö kuin sielu neekerin
on pimiä
takajoukko nukkuu vain,
nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä
kuuluu pappilasta päin,
kuuluu päin.

Ja taas, ja siis,
ja 1,2,3,4,5.

Tunnetuin lauluperinteen vaalija ja kehittäjä on Tampereen Akateemisten Laulajien Teekkarikuoro. Tampereen Akateemiset Laulajat ry (TAL) on syksyllä 1985 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää jäsentensä kuoroharrastusta ja ylläpitää akateemista lauluperinnettä. Kuorolaulua oli aiemmin harrastettu Soitannollisen Seuran piirissä, mutta silloisen kuoron toiminta oli hiipunut ja loppunut 1980-luvun alussa. Lauluviihdettä piti kyllä yllä Teekkarikvartetti, mutta ylioppilaskunta halusi pääsihteerinsä Antti Juvan ja hallituksensa puheenjohtajan Pekka Jussilan johdolla panna alulle uuden kuoron perustamisen. Ensimmäinen kuoronjohtaja oli Jens Lundell.

Tampereen Akateemiset Laulajat tunnetaan Teekkarikuorostaan, joka on yhdistyksen perustamisesta alkaen toiminut sekakuoro. Yhdistyksellä on myös vireää kvartettitoimintaa. Jäsenistö muodostuu pääasiassa nykyisistä ja entisistä teekkareista, mutta joukossa on myös muita yksittäisiä akateemisen perinteen harrastajia.

TAL järjestää syksyn alussa koelaulutilaisuuksia, joiden kautta toimintaan pääsee mukaan. Akateemisten Laulajien toimintaan kuuluvat konsertit, esiintymiset, viikoittaiset harjoitukset, harjoitusleirit ja lauluillat. Uusia sävellyksiä, sovituksia ja sanoituksia kerätään muun muassa kilpailujen avulla. Yhdistys tekee myös yhteistyötä eri järjestöjen ja musiikinharjoittajien kanssa.

Tampereen Polytekninen Mieskuoro Vox Academica perustettiin Tampereen Akateemisten Laulajien alaisuuteen lokakuussa 1990, mutta kuorosta ei tullut pitkäikäistä. Mieskuoron perustamisen taustalla oli Teekkarikuoroa pitkään vaivannut ylitarjonta miesäänistä. Vox Academican ohjelmistoon kuuluivat niin perinteiset akateemiset mieskuorolaulut, herkät juomalaulut, riehakkaat serenadit kuin moderni musiikkikin.