Koja

Kirjaudu sisään »

Tärkeä yhteistyökumppani ja rakas vihollinen Tamy

PR-ponnisteluistaan huolimatta TTKY ei alkuun noussut julkisuudessa ensimmäisenä esille, kun puhutaan tamperelaisista opiskelijajärjestöistä. Niin kaupungissa kuin valtakunnallisestikin näkyvämpi järjestö oli Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy, joka on vanhempi ja olin jäsenmäärältään moninkertainen TTKY:hyn verrattuna. Kokoero ei ole estänyt kahden ylioppilaskunnan tasaveroista yhteistyötä opiskelijoiden etujen ajamisessa eikä myöskään tietynlaista hellää naljailua ja kilpailua.

Erityisesti Tampereen teekkareiden aikaan 1960-luvun lopulla kokoero kahden opiskelijajärjestön välillä oli nykyistä selvästi suurempi. Tampereen yliopiston opiskelijoiden näkyvyyttä lisäsi vielä se, että ”verstaalla” oli oma opiskelijajärjestö, oppilaskunta, opetusjaoston alempien korkeakoulutututkintojen suorittajille. Teekkareiden vastapainona oli siis peräti kaksi yliopistolaista opiskelijayhdistystä.

Toiminnassa teekkarit osoittautuivat kuitenkin pian lukumääräänsä väkevämmäksi joukoksi niin yhteistyön kuin keskinäisen kisailunkin saralla. Esimerkiksi teekkarien ensimmäistä Wappua suunniteltaessa neuvoteltiin aluksi Tamyn kanssa opiskelijoiden yhteisestä esiintymisestä. Teekkareille ei neuvotteluissa ollut luvassa järin näkyvää roolia, ja siitä lähti pyrkimys esiintyä omin voimin niin että Suomen Neito saisi tavallisen valkolakin sijasta tupsulakin ja koskikaste saisi mahdollisimman suuren yleisön. Seuraukset olivat kauaskantoiset: yliopistolaiset hävisivät vapun näkyvyyskilpailun teekkareille vähintään vuosikymmeniksi.

Tampereen opiskelijajärjestöt ryhtyivät vakavaan yhteistyöhön ensimmäisen kerran ylioppilastalon hallinnossa. Tampereen kaupunki luovutti ylioppilastalon kiinteistön vuokralle ylioppilaskunnille vuonna 1966. Ylioppilastalon hallintaa ja kunnostusta varten perustettiin säätiö, johon Tampereen teekkarit saivat yhdeksi perustajayhteisöksi TKY:n. Asiasta neuvoteltiin kesän 1966 ajan ja lopulta päädyttiin siihen ratkaisuun, että säätiön perustivat Tamy, Tampereen yliopiston oppilaskunta sekä TKY.

Yhteydet Tampereen yliopiston ylioppilaskuntaan säilyivät monissa käytännön kysymyksissä melko kiinteinä 1970-luvulle asti. Yhteyksiä Tamyyn luonnehditaan esimerkiksi Tampereen teekkareiden vuoden 1971 toimintakertomuksessa kiinteämmiksi kuin suhteita muiden oppilaitosten – esimerkiksi Teknillisen oppilaitoksen – opiskelijayhdistyksiin.

Tamyn kanssa teekkarit järjestivät yhdessä muun muassa lasten päivähoitoa. Ylioppilaskunnat olivat yhdessä jäseniä Asuntolasäätiössä, Ylioppilastalosäätiössä ja Opiskelijatuki ry:ssä. Yhteistoiminta ei näkynyt ainoastaan jäsenyytenä paperilla: asuntoasioita piti aktiivisesti hoitaa ja niihin vaikuttaa; Ylioppilastalolla järjestettiin yhteisen sopimuksen turvin tansseja, joiden tuotto jaettiin sovitusti.

Tampereen teekkarit ja TTKY ovat tehneet yhteistyötä Tamyn kanssa myös laajempia opiskelijajoukkoja koskevissa sosiaalikysymyksissä: terveydenhuoltoa, asumista, ruokailua ja liikkumista on järjestetty yhdessä. YTHS:n palveluiden mahdollisimman hyvä turvaaminen Tampereella ja Tampereen terveydenhoitoaseman toiminta oli yhdessä ajettava asia. Terveydenhoitoaseman hallinnossa Tampereen teekkarit olivat alakynnessä siinä vaiheessa, kun YTHS:ään kuuluttiin vain TKY:n välityksellä. Tampereen Teekkarien edustajalla ei ollut äänivaltaa Tampereen Terveydenhoitoaseman johtokunnassa. Oli vuosia, jolloin edustaja ei edes raportoinut toiminnastaan.

Yhteistyökyvyn koettelua: tapaukset TKL ja TOAS

Tamyn ja TTKY:n yhteisiä voimia on koeteltu tilanteissa, joissa on yhdessä valvottava opiskelijan etua kaupungissa tai yhteisissä yhteisöissä. Kaksi tiukkaa vaikutusvääntöä sijoittui 1990-luvulle.

Myönteinen voimannäyttö oli opiskelija-alennuksen saaminen Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussilippuihin suunnitelmallisella yhteisellä lobbaamisella. Yhdessä jouduttiin myös ikävämpään tilanteeseen, kun Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja oli vaihdettava opiskelija- ja asukasvoimin suuren julkisen vastustuksen keskellä.

Kaupunginvaltuustoon vaikuttaminen opiskelijalippujen saamiseksi kaupungin busseihin oli TTKY:n ja Tamyn suurin yhteisprojekti vuonna 1995. TTKY:n hallituksen puheenjohtaja Auli Nevantie hoiti asiaa Tamyn väen kanssa. Työnajosta sovittiin elokuussa, valtuustolle lähetettiin asiasta kirje syyskuussa ja samalla aloitettiin henkilökohtaiset tapaamiset valtuustoryhmien avainhenkilöiden kanssa. Lopulta kaupunginvaltuusto päätti varata seuraavan vuoden budjettiin varat opiskelija-alennuksen toteuttamiseen. Opiskelija-alennus tuli voimaan aluksi syyskuusta 1996 loppuvuoteen asti, mutta jäi pysyväksi käytännöksi kaupungin bussien hinnoitteluun.

Hyvä yhteistyö poiki samalle vuodelle muitakin yhteisiä esiintymisiä. Tamyn hallitus marssi historiallisesti vapun fuksikulkueessa yhdessä TTKY:n hallituksen kanssa ”Mattikukkaroina” osoittaakseen mieltä opintotuen leikkauksia vastaan. Seuraavalle kunnallisvaalivuodelle saatiin aikaiseksi Tamperelaisten opiskelijoiden kunnallispoliittinen ohjelma, jota jaettiin vaaliryhmittymille ja kaupungin elimissä jo istuville ihmisille.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön TOAS:n toiminta alkoi opiskelijoiden silmissä takkuilla 1990-luvun alusta, noin vuodesta 1992 lähtien. Säätiön tehtäviä ei opiskelijoiden mielestä hoidettu riittävän ammattitaitoisesti. Asiaa läheltä seuranneiden eli TOAS:n hallinnossa mukana olleiden opiskelijoiden silmiin osui ongelmia orgnisaatiossa, säätiön talousseurannassa ja talouden pitkäjänteisessä tarkastelussa.

Tavalliselle opiskelija-asujalle hankaluudet näkyivät käytännössä: TOAS:n asuntoihin sai jonottaa pitkään, mutta hinta ei välttämättä poikennut edukseen vapaitten markkinoitten vuokrista. Asuntokannassa oli jonoista huolimatta selvää tyhjäkäyttöä. Hallitus pyysi TOAS:n johdolta korjausta asioihin useaan kertaan vuosien varrella – ensimmäinen pääsihteerien ja hallitusten puheenjohtajien lähetystö kävi puhumassa näistä asioista TOAS:n toimitusjohtajalle jo 1992 - mutta oleellisia muutoksia tai parannuksia ei tehty.

Hallituksen toiveiden toteutumattomuus kärjistyi luottamuspulaksi keväällä 1996. TOAS:n hallitus päätti maaliskuussa esittää säätiön valtuuskunnalle toimitusjohtajan erottamista ja välitöntä vapauttamista tehtävistään. Hallituksen päätös syntyi äänin 7-2: tappiolle jääneet kaksi jäsentä olivat hallituksessa kaupungin edustajina, erottamista puoltaneet olivat opiskelijoita.

Hakusaarrosta äänestyskilpaan

Yhteistyön vastapainoksi yliopistolaisia on katsottu TTKY:n suunnasta usein vinosti hymyillen. Irvailua ei ole säästetty niissä asioissa, jotka vaikuttavat turhan idealistiselta ”humanistihörhöilyltä”.

Teekkareilta ei jäänyt esimerkiksi huomaamatta se, että TAMY:n naisyhdistys Akkaryhmä päätti ryhtyä nelivuotiseen synnytyslakkoon vastustaakseen ydinvoimaa Tshernobylin reaktoriturman jälkeen vuonna 1986. TTKY:n edustajisto tehtaili Akkaryhmälle seuraavassa kokouksessaan kannanoton aiheesta:

"Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta asettuu tukemaan Tamyn akkaryhmän synnytyslakkoa. Vaarallisia mutaatioita on tässä maassa ennestäänkin jo tarpeeksi. Niinpä Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta on päättänyt julistaa TAMY:n Akkaryhmän ja kaikkilakkoon liittyneet lakon kestämän neljän vuoden ajaksi hakusaartoon. Tänä aikana TTKY:n edustajisto suosittaa jäsenistölleen pidättäytymistä kaikista lisääntymiseen ja suvunjatkamiseen tähtäävistä toimista Akkaryhmän ja lakkolaisten kanssa."

Teekkarien ja humanistien vastakkainasettelua on käytetty molemmissa ylioppilaskunnissa hyödyksi innostamaan opiskelijoita vaaliuurnille edustajistovaaleissa. Äänestysvilkkaudesta on lyöty vetoa kilpailuhengen nostattamiseksi.

Vuoden 1993 vaaleissa kisa kävi kiihkeimpänä. Tamy haastoi kaikki Suomen yliopilaskunnat kilpailuun siitä, kuka parantaa äänestysprosentiiaan eniten edellisiin vaaleihin nähden. TTKY onnistui siinä Suomen ylioppilaskunnnan vilkkaimpana äänestäjänä: äänestysprosentiksi tuli 45. Tamyn hallituksen puheenjohtaja Jouko Riihimäki sai niellä tappion merkiksi Pahkasika-propellilakin TTKY:n vuosijuhlassa. Syömisen helpottamiseksi lakki oli makea.