Koja

Kirjaudu sisään »

Teekkarien henkinen elämä 1965-2002: Rasputin

huhtikuu, 1994

Toim. huom: Alla oleva artikkeli peräisin vuoden 2002 historiikista: Koskessa kastetut - Teekkarieloa Tampereella 1965-2002)

(Kirjoittanut Jarmo Palviainen, vuoden 1994 TTKY:n hallituksessa teekkarivastaavana ja huolehti laulukirjan toimituskunnan toiminnasta sekä myöhemmin omalta osaltaan laulukirjan taittamisesta ja muista käytännön tehtävistä.)

Tiettävästi ensimmäinen tamperelainen teekkarilaulukirja on 1965 julkaistu Rasputin. Osa tähän kirjaan kootuista lauluista on jo nykyteekkareille tuntemattomia, mutta joukossa oli paljon sellaisia ikivihreitä, jotka edelleen tunnetaan hyvin. Jostakin syystä tuolloin käynnistynyt laulukirjaperinne katkesi pitkäksi ajaksi.

1980-luvulla ja 1990-luvun alussa tamperelaiset teekkarit käyttivät laulumuistinsa tukena pääasiallisesti Wirsua, suomalaisten koneteekkarikiltojen omaa laulukirjaa. 1990-luvun alussa oli esillä tuttu puheenaihe siitä, kuinka huonosti uudet teekkarit osaavat teekkarilauluja, ja yhdeksi lääkkeeksi tilanteeseen ajateltiin omaa, nimenomaan tamperelaista laulukirjaa. Vuoden 1994 syksyllä ylioppilaskunnan suojeluksessa koottiin laulukirjan toimituskunta, ja pitkä urakka sopivien laulujen kartoittamiseksi alkoi. Lähtökohtana käytettiin Wirsua, olihan se kaikille entuudestaan tuttu, mutta vaikutteita pyrittiin hakemaan kaikista käsille saaduista teekkarilaulukirjoista ulkomaita (lähinnä Ruotsia) myöten. Erityisesti vanhaa Rasputinia selattiin tarkasti. Työryhmä lauloi omissa saunailloissaan muun muassa Wirsun kannesta kanteen pohtien samalla kunkin laulun kohdalla sen sopivuutta tamperelaisen teekkarin suuhun. Tässä laulu-urakassa onnistuminen oli mahdollista, kun mukaan oli saatu jo melko pitkään teekkarielämää kokeneet Matti Koskinen, Pekka ’Pekkis’ Siltala ja Kari Tanskanen. Mukana oli myös muutama kertaluokkaa nuorempikin teekkari, allekirjoittanut mukaan luettuna.

Taiteellisen työn jälkeen piti tehdä vielä raakaa istumatyötä, toisin sanoen taittaa ja painattaa itse kirja. Tämä tehtävä annettiin Teekkarien PerinneSeuran vastuulle. Jo tuolloin nähtiin kuitenkin tärkeäksi, että laulukirjan sisältöön pääsee kuka tahansa kiinnostunut vaikuttamaan, joten aina Rasputinin uusiakin painoksia tehtäessä on niin sanottu sisältötyöryhmä toiminut ensin, ja tämän jälkeen PerinneSeura on huolehtinut käytännön järjestelyistä.

Ensimmäistä painosta tehtäessä pidettiin kiinni ajatuksesta, että ollaan tekemässä nimenomaan teekkarilaulukirjaa, ei listapopin senhetkistä kokoelmaa. Mukaan toki otettiin joukko niin sanottuja Likivihreitä lauluja, joista ainakin osaa saattaa kuulla toisinaan radiostakin. Muita itseoikeutettuja laulukategorioita olivat luonnollisesti Teekkariveisut sekä Kansalliset ja Kansainväliset laulut. Lukumääräisesti suurin edustus heti alusta alkaen oli kuitenkin juomalauluilla, jotka Rasputinin näppärän toimituskunnan ansiosta oli luokiteltu hakemistossa myös juoman laadun mukaan alihakemistoihinsa, jotta vähemmänkin Rasputinia käyttänyt löytäisi nopeasti juuri sen hetken tarpeisiinsa sopivan laulun. Eniten tunteita herättivät ehkäpä Julkaisukelvottomat laulut, jotka luokittelustaan huolimatta on julkaistu...

Noin ensimmäiseen, eli ”ensimmäiseen moderniin” Rasputinin painokseen julkaisukelvottomia tuli aiottua vähemmän, kun osa niistä hävisi taittajien listoilta jostain tuntemattomasta syystä. Tilanne korjattiin kuitenkin jo reilun vuoden kuluttua, kun noin ensimmäinen painos oli loppunut ja tarvittiin seuraavaa. Tämän jälkeen uusi Rasputinin painos on ilmestynyt noin kahden vuoden välein.

Noin ensimmäisen Rasputinin painoksen kostea julkistamistilaisuus pidettiin silloisessa teekkariravintola Cupolassa 29.3.1995. Myös seuraavien painosten järjestysnumeron yhteyteen on lisätty noin-täsmennys viittauksena alkuperäiseen Rasputin-laulukirjaan. Rasputin saavutti suuren suosion, ja se koettiin välittömästi tamperelaisten teekkarien omaksi, vaikka osa koneteekkareista koki sen uhkaksi omalle Wirsulleen. Uutta ajattelua Rasputin osoitti muun muassa siinä, että sen laulukategoriat numeroitiin tasasataluvuin, ja heti aluksi tehtiin linjapäätös, että jos jokin laulu poistetaan, sen numero jäädytetään, jolloin tuoreemmat painokset ovat paremmin yhteensopivia vanhojen kanssa. Ensimmäiseen painokseen tuli myös Rasputin–Wirsu–Rasputin-käännöstaulukko, jonka avulla pystyi selvittämään silloisen Wirsun (neljäs painos) vastaavuudet Rasputiniin verrattuna. Tästä muunnostaulukosta kuitenkin luovuttiin jatkossa, koska Wirsun uudemmissa painoksissa laulujen numerointi muuttui lähes kokonaan.